GastroMedia Dergisi’ne yüklenen makaleler Türkçe, İngilizce  dilinde olmalıdır.

Makale sisteme yüklenirken, intihal sonuç raporunun %20’nin altında olması gerekmektedir. Makale dergiye yüklendikten sonra benzerlik raporuna bakılacak ve bu rapora göre hakemlik süreci başlatılacaktır. Benzerlik oranının %20’nin üstünde olması durumunda makale yazara geri iade edilecektir.

Yapılan her bir çalışmanın etik sorumluluğu tek taraflı olarak yazara/yazarlara aittir. Dergimiz bu konuda bir yükümlülük kabul etmemektedir. Etik kurul veya kurum onayı gerektiren çalışmalar için mutlaka yazar(lar) izinleri alarak dergi yönetimine bildirmek zorundadır.

Makale yükleme sırasında makalenin tüm telif haklarının GastroMedia Dergisi’ne devir olduğuna dair olarak Telif Hakkı Devir formu sorumlu yazar tarafından doldurulup imzalanarak sisteme yüklenmelidir.

Tüm makalelerin değerlendirme sürecinde; hakemlik türü olarak, çift kör (double blind peer review) hakemlik sistemi süreci işletilmekte ve en az iki hakem tarafından değerlendirme yapılmaktadır. Hakemlerden birinin olumsuz, diğerinin olumlu görüş bildirmesi durumunda Dergi Yayın Komisyonu hakem raporlarını inceleyerek makale için üçüncü bir hakemin atanmasına veya makalenin yazara iade edilmesine karar verebilir. Makalenin yayımlanabilmesi için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekmektedir. Çift körleme yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir.

Dergiye gönderilecek yazılar Dergi Ana Sayfasında bulunan makale şablonu ve yayın kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.

Dergiye gönderilecek dosyalara (Telif Hakkı Devir Formu, Etik Beyan Formu, Cover Letter, Başlık Sayfası) makale gönderi dosyaları sayfasından erişebilirsiniz.

index index index