AMAÇ

Gastronomi ve Medya konularında sistemler, kuramlar, yöntemler ve uygulamalara yönelik araştırmalara odaklanmaktadır. GastroMedia; hakemli, açık erişimli, Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki kez yayınlanan uluslararası bilimsel bir dergidir. Dergide yayınlanması için gönderilen bilimsel makaleler Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.

 

KAPSAM

Akademik araştırmacılar, sektör profesyonelleri ve sektöre yön veren etkileyiciler ile sektör temsilcilerinin bilimsel bilgilerinin paylaşıldığı global bir platform oluşturmak için gastronomi ve medya konusunu çeşitli açılardan ele alan orijinal araştırma, derleme, olgu sunumu, kitap incelemesi, editöre mektup, röportaj ve etkinlik yazılarını yayınlar. Gastronomi ve medya konuları ile ilgili ve derinlikli araştırma ve yorumları da içeren turizmin diğer disiplinleri ve farklı alanlardan da katkılara açıktır. Akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, sektör temsilcileri ile işletmeler ile akademik kurum ve kuruluşlar derginin hedef kitlesini oluşturur.

index index index