Yıl: 2022, Cilt: 1, Sayı: 1

Year: 2022, Vol.: 1, No.: 1


Araştırma makalesi

Halyna Kushniruk, Mykhailo Rutynskyi

Karaman İlinin Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Swot Analizi İle Değerlendirilmesi

Mustafa Akturfan, Zeynep Çınar, Esat Özata

index index index