Editörden

Gastronomi, çok fazla disiplin ile bağlantısı olan son derece kapsamlı bir kavramdır. Gastronomi, bilimdir, kültürdür, sanattır, iletişim kurma biçimidir, nesilden nesile aktarılan bir yaşam biçimidir. Sadece damak lezzetine değil aynı zamanda görselliğe, estetiğe ve sanatsal yönlere de hitap eden gastronomi önemli bir kültürel araçtır. Gastronomi alanının bu özellikleri medya araçlarına önemli içerikler sunmaktadır. Günümüzde, gastronomi profesyonellerinin ve gastronomi alanına ilgi duyanların, sadece lezzetli yemekler yapmanın ötesinde sanatsal yönleri ağır basan, estetik, farklı, ilgi çekici ve tematik sunum becerileri ile birlikte bunları özellikle sosyal medya platformları üzerinden kullanıcılar ile paylaştıkları görülmektedir.

Medyanın bireylerin yaşamı üzerindeki öneminin her geçen gün arttığı bu dönemde, gastronomi de medya ile önemli bir eş güdüme sahip hale gelmiştir. Gastronomi alanının sahip olduğu potansiyeli özellikle medya aracılığıyla kitlelere ulaştırmak ve insanlarla paylaşmak bu iki alanın bağlantısını ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda gastronomi alanının öncelikli hususlarını bilmenin yanında medyanın da dinamiklerinin ve inceliklerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Bir gazetedeki köşe yazısından bir film ya da dizideki içeriğe kadar pek çok alanda medyaya argümanlar sunan gastronomi, günümüzün önemli bir popüler kültür aracı olarak ifade edilmektedir. Son yıllarda sosyal medya platformları ile birlikte kullanıcı tabanlı içerik üretimi sayesinde gastronomi profesyonelleri ve alana ilgi duyan bireyler, bir taraftan kendi özgün yemek deneyimlerini kullanıcılar ile paylaşırken, öte yandan diğer kullanıcıların içerikleri sayesinde de farklı yemek tariflerini tecrübe edebilmektedir.

Gastronomi, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan bir şekilde ilgi görmeye devam etmektedir. Şüphesiz ki bu duruma sebep olan en önemli araçlardan bir tanesi de medyadır. Yemek yapmanın ve sunmanın ötesine geçen gastronomi hem bilimsel hem de sanatsal bir alan olarak kendini geliştirmeye devam etmektedir.  

Gastronomi ve Medya alanındaki bu etkileşimi ortaya koymak amacıyla kurulan ve bu alandaki bilimsel gelişmelerin ve araştırmaların hedef kitleye iletilmesinde bir araç olan GastroMedia dergisi bilimsel hakemli dergidir. Alanında tek olma özelliği taşıyan ve alana bilimsel ve sanatsal bir yaklaşım getirmeyi amaçlayan bu dergi ile gastronomi ve mutfak sanatları ile geleneksel ve sosyal medya alanında yapılmış bilimsel araştırma, inceleme ve proje çalışmalarının sonuçlarını paylaşmak hedeflenmektedir. Bununla birlikte, GastroMedia, gastronomi ve medya alanındaki güncel bilgi ve gelişmeleri hedef kitleye aktarmak, konu ile ilgili sorunların tartışılmasına zemin oluşturmak, gastronomi kültürünün tanıtımında medyanın rolünü belirleyecek çalışmalara öncelik vermek amacıyla kurulmuştur.

Bu anlamda, gastronomi ve medya alanını ilgilendiren tüm bilim ve sanat dallarından siz değerli araştırıcıların desteğine gereksinim duyduğumuzu belirtmek isterim.

Selam ve Saygılarımla

Editör.

index index index