Restoran İşletmelerinde Yenilikçi Uygulamaların Belirlenmesi: İstanbul Örneği

DETERMINING INNOVATIVE APPLICATIONS IN RESTAURANT BUSINESSES: THE CASE OF ISTANBUL

Aziz Mahmut Hüdayi Kafadar,Ümit Sormaz

  •  Yıl : 2022
  •  Cilt : 1
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 1-13
ÖZ

 Bu araştırma yenilikçi uygulamaları belirlemek ve bu konudaki farklılıkları ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu araştırmaya İstanbul'da bulunan 4-5 yıldızlı otellerin restoranları ve bağımsız restoranları dahil edildi. Bu araştırma, İstanbul ilinde turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin restoran departmanı kapsamında yenilikçi faaliyetlere, yenilikçi uygulamalara bakış açılarını belirlemek ve işletmede görev yapan yöneticilerin yenilik bilgi düzeylerini ölçmek amacı ile gerçekleştirilmiştir. işletmeler.

 

Bulgular: İstanbul'da bulunan 4-5 yıldızlı otel restoranları ve bağımsız restoran araştırma konusu olmuştur. Bu çalışma ile bağımsız restoran ve otel restoranlarında bu yeniliklerin uygulamaları konusunda işletme içi (p<0.001), işletme dışı (p<0.001) ve personel (p<0.05) gibi bazı anlamlı farklılıklar ortaya konulmuştur. Araştırmada; restoran işletmelerinin geleneksel bir yaklaşım sergilemesinin en büyük nedeni olarak görülmektedir. Türk mutfağına hizmet verdikleri (p<0.001), turistik bir şehirde hizmet verdikleri (p<0.01), yönetiminde profesyonel yönetici bulunmadığı (p<0.01) ve işletme sahipleri tarafından yönetildiği (p<0.001) gösterilmiştir. ).

 

Sonuç: Araştırma sonucunda yeniliğin benimsenmesi ve yenilikçi faaliyetlerin teşvik edilmesi açısından; Ulusal Turizm İnovasyon Kongresi, Turizm Kalkınma Planı'nın turizmde yenilik ve gelişmeye dönüştürülmesi, dünya turizminde kalıcı hale getirilmesi için yenilikçiliğin öneminin vurgulanması, turizm sektöründeki yenilik çalışmalarının uluslararası sistemlerle karşılaştırılması, yenilik türleri ve her gün değişen şartlara ve şartlara bağlı olarak yeni uygulamalar yapmaktır. yapılması önerilebilir.

 

Anahtar Kelimeler: Turizm, Yeme-İçme, Restoranlar, İnovasyon, İstanbul.

 

Bu çalışma Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje Numarası: 201322003

 

Objective: This research was made for determining innovative applications and to put forth the differences about it.

Material and Method: Restaurants of 4-5 star hotels and independent retaurants in Istanbul were included in this research. This research, it was carried out with the aim of determining the perspectives of innovative activities, innovative applications within the scope of the restaurant department of the enterprises operating in the tourism sector in Istanbul, and measuring the innovation knowledge level of the managers working in the enterprises.

Results: The restaurants of 4-5 star hotels and independent restaurant in Istanbul were the target of research. With this study, in independent restaurants and hotel restaurants, some significant differences like in-house (p<0.001), out of operations (p<0.001) and for staff (p<0.05) has been revealed about applications of these innovaitons. In the research; as the biggest reason for restaurant businesses to display a traditional approach. It has been shown that they serve Turkish cuisine (p<0.001), serve in a touristic city (p<0.01), do not have a professional manager in their management (p<0.01) and are managed by business owners (p<0.001 ).

Conclusion: As a result of the research, in terms of adopting innovation and encouraging innovative activities, suggestions such as; National Tourism Innovation Congress, in order to change the Tourism Development Plan to innovation and development in tourism, to emphasize the importance of innovation in order to make it permanent in world tourism, to compare innovation studies in the tourism sector with international systems, to identify innovation types and to make new applications depending on the changing conditions and conditions every day. can be recommended to do.

Key Words: Tourism, Food & Beverage, Restaurants, Innovation, Istanbul.

This study was supported by the Scientific Research Projects Unit of Necmettin Erbakan University. Project Number: 201322003.

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Aziz Mahmut Hüdayi Kafadar, Necmettin Erbakan üniversitesi Gastronomi ve mutfak sanatları Gastronomi ve mutfak sanatları
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Kafadar, A. M. H. & Sormaz, Ü. (2022). Determining Innovative Applications in Restaurant Businesses: The Case Of Istanbul. GastroMedia Journal, 1(2), 1-13.

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Restoran İşletmelerinde Yenilikçi Uygulamaların Belirlenmesi: İstanbul Örneği, Araştırma Makalesi,
, Vol. 1(2)
Geliş Tarihi : 29.11.2022, Kabul Tarihi : 31.12.2022 , Yayın Tarihi : 31.12.2022
GastroMedia
ISSN: 0000-0000 ;
E-ISSN: 0000-0000 ;
index index index